Open hours

Telefontider / Phone Hours

Måndag/Monday - Fredag/Friday: 

08:00 - 16:30     

Besökstider / Visiting Hours

Måndag/Monday - Fredag/Friday:

08:00 - 16:30

Contact us

Infocenter


Plats: MD 5 (entréplan) i Moas båge.

 • Telefon: +46 (0)8-608 40 00
 • E-post: info@sh.se
 • Bokningar kan inte göras via e-post

Location: MD 5 (entry level) of the Moa building.

 • Phone: +46 (0)8-608 40 00
 • Email: info@sh.se
 • Bookings cannot be made via email
Follow us on: Facebook Twitter YouTube

Announcements

AV-utlåningen är öppen Måndag till Fredag 8:00-16:30

Giltig legitimation är ett krav för att få hämta ut bokad utrustning.

 

Avikande öppettider 2021

 • 1 April Skärtorsdag - Stängt
 • 2-5 april Påsk - STÄNGT
 • 30 april Valborgsmässoafton - 10-12
 • 13 maj Kristi himmelsfärd - STÄNGT
 • 6 juni - Nationaldagen - STÄNGT
 • 25 juni - Midsommarafton - STÄNGT
 • 5 november - 10-12
 • 24–27 december Jul - STÄNGT
 • 31 december Nyårsafton - STÄNGT

Exceptions to ordinary opening hours 2021

 • 1 April Maundy Thursday - Closed
 • 2-5 april Easter- CLOSED
 • 30 April - 10-12
 • 13 May Ascension day - CLOSED
 • 6 June - National day - CLOSED
 • 25 June - Midsummer Eve - CLOSED
 • 5 November All Saints' Eve- CLOSED
 • 24–27 December Christmas- CLOSED
 • 31 December New Year- CLOSED

 

Latest from twitter

Policies

Utrustning

Lånet avser IT-utrustning & audiovisuell utrustning, dvs. utrustning avseende ljud, bild, ljus och dess tillbehör.

Utlåningstid

Den lånade utrustningen skall återlämnas till Infocenter senast den tid som är angivet i din bokningsbekräftelse , under Infocenters öppettider.

Har du inte hämtat ut din utrustning inom en timme från det att den är bokad försvinner din bokning.

Skulle du innan låneperiodens slut känna att du behöver resursen längre finns möjlighet att förlänga lån. Som mest i två veckor till. Kontakta i så fall infocenter.

Utlåningsvillkor

Utrustningen får endast användas för genomförandet av utbildning, förberedande av undervisning eller utveckling av kursmaterial.

Lån av utrustning är kostnadsfritt.

Ansvar för utlånad utrustning

Utrustning kan lånas av en institution eller av en enskild lärare eller forskare vid en institution vid Södertörns högskola som har rätt att låna utrustning (låntagare).

Om en institution lånar utrustning ansvarar institutionen för denna utrustning tillsammans med den person som ska använda utrustningen.

Prefekten och utsedd användare av utrustningen ska godkänna lånehandlingen.

Om en enskild lärare eller forskare lånar utrustningen ansvarar denne personligen för att lånevillkoren följs.

Låntagaren ansvarar för att

Före varje lånetillfället behörigen ha godkänt denna lånehandling.
Se till att lånad utrustning hanteras med stor aktsamhet, hålls under ständig tillsyn eller hålls inlåst på en säker plats.I rätt tid återlämna utrustningen i samma skick som den togs emot.
Ersätta förlorad eller förstörd utrustning.

Försening vid återlämnande av hela eller del av utrustning

Påminnelse om att låntagaren har förfallna lån skickas till låntagaren efter lånetidens utgång.

Vid en försening blir låntagaren avstängd från utlåningsverksamheten till dess utrustningen återlämnats.

Om sjukdom förhindrar dig från att lämna tillbaka lånet ska du meddela oss via mejl(info@sh.se) el telefon (08-6084000). Ditt konto blir då tillfälligt spärrat från att göra nya bokningar och vi flyttar fram bokningen en tid. Du kommer få påminnelser om när du ska lämna in utrustningen.

Är du fortfarande sjuk vid tiden för det nya incheckningsdatumet måste du höra av dig igen.


Förstörd eller förlorad utrustning eller del av utrustning

Utrustning anses förstörd om den visar tecken på mer än normal förslitning och detta påverkar användningen av utrustningen.

Om utrustningen går förlorad eller förstörs är låntagaren ersättningsskyldig till ett belopp motsvarande utrustningens nyanskaffningspris.

Låntagaren blir även avstängd från utlåningsverksamheten till dess utrustningen återställts eller motsvarande ersättningsutrustning ingetts.