Open hours

Telefontider / Phone Hours

Måndag/Monday - Fredag/Friday: 

08:00 - 16:30     

Besökstider / Visiting Hours

Måndag/Monday - Fredag/Friday:

10:00 - 15:00

Contact us

Infocenter


Plats: MD 5 (entréplan) i Moas båge.

 • Telefon: +46 (0)8-608 40 00
 • E-post: info@sh.se
 • Bokningar kan inte göras via e-post

Location: MD 5 (entry level) of the Moa building.

 • Phone: +46 (0)8-608 40 00
 • Email: info@sh.se
 • Bookings cannot be made via email
Follow us on:

Announcements

Observera! Giltig legitimation är nu ett krav för att kunna låna utrustning.

Från och med den 23 december 2020 är skolans lokaler stängda för studenter bortsett från bokade besök på Infocenter. Har du en bokning att hämta eller lämna, vänligen boka en tid på Infocenter antingen via telefon (08 608 4000) eller kontakta info@sh.se.

Infocenter minskar från och med tisdag 3/11 sina öppettider till 10.00-15.00. Under mellandagarna samt 4-5 jan 2021 är öppettiderna förkortade. Mer information kring detta hittar du på sh.se.

AV-utlåning, passerkorts- och nyckelservice samt annan service över disk påverkas. Växeln är däremot fortsatt bemannad 8.00-16.30.

Avikande öppettider 2020

 • 9 April Skärtorsdag - STÄNGT
 • 10–13 april Påsk - STÄNGT
 • 30 april Valborgsmässoafton - 8-14:30
 • 1 maj Första maj - STÄNGT
 • 21 maj Kristi himmelsfärd - STÄNGT
 • 22 maj - 8:30–15
 • 30 maj - STÄNGT
 • 31 maj - STÄNGT
 • 6 juni - Nationaldagen - STÄNGT
 • 19 juni - Midsommarafton - STÄNGT
 • 18 oktober Högskoleprovet
 • 31 oktober Alla helgons dag- STÄNGT
 • 24–27 december Jul - STÄNGT
 • 31 december Nyårsafton - STÄNGT

Exceptions to ordinary opening hours 2020

 • 9 April Maundy Thursday - CLOSED
 • 10–13 april Easter- CLOSED
 • 30 April - 8-14:30
 • 1 Maj Första maj - CLOSED
 • 21 Maj Ascension day - CLOSED
 • 22 May - 8:30–15
 • 30 Maj - CLOSED
 • 31 Maj - CLOSED
 • 6 Juni - National day - CLOSED
 • 19 Juni - Midsummer Eve - CLOSED
 • 18 Oktober High School Exam
 • 31 Oktober All Saints' Day- CLOSED
 • 24–27 December Christmas- CLOSED
 • 31 December New Year- CLOSED

 

Latest from twitter

Policies

Utrustning

Lånet avser IT-utrustning & audiovisuell utrustning, dvs. utrustning avseende ljud, bild, ljus och dess tillbehör.

Utlåningstid

Den lånade utrustningen skall återlämnas till Infocenter senast den tid som är angivet i din bokningsbekräftelse , under Infocenters öppettider.

Utlåningsvillkor

Utrustningen får endast användas för genomförandet av utbildning, förberedande av undervisning eller utveckling av kursmaterial.

Lån av utrustning är kostnadsfritt.

Ansvar för utlånad utrustning

Utrustning kan lånas av en institution eller av en enskild lärare eller forskare vid en institution vid Södertörns högskola som har rätt att låna utrustning (låntagare).

Om en institution lånar utrustning ansvarar institutionen för denna utrustning tillsammans med den person som ska använda utrustningen.

Prefekten och utsedd användare av utrustningen ska godkänna lånehandlingen.

Om en enskild lärare eller forskare lånar utrustningen ansvarar denne personligen för att lånevillkoren följs.

Låntagaren ansvarar för att

Före varje lånetillfället behörigen ha godkänt denna lånehandling.
Se till att lånad utrustning hanteras med stor aktsamhet, hålls under ständig tillsyn eller hålls inlåst på en säker plats.I rätt tid återlämna utrustningen i samma skick som den togs emot.
Ersätta förlorad eller förstörd utrustning.

Försening vid återlämnande av hela eller del av utrustning

Påminnelse om att låntagaren har förfallna lån skickas till låntagaren efter lånetidens utgång.

Vid en försening blir låntagaren även automatiskt avstängd från utlåningsverksamheten till dess utrustningen återlämnats.


Förstörd eller förlorad utrustning eller del av utrustning

Utrustning anses förstörd om den visar tecken på mer än normal förslitning och detta påverkar användningen av utrustningen.

Om utrustningen går förlorad eller förstörs är låntagaren ersättningsskyldig till ett belopp motsvarande utrustningens nyanskaffningspris.

Låntagaren blir även avstängd från utlåningsverksamheten till dess utrustningen återställts eller motsvarande ersättningsutrustning ingetts.